Divyavani

    On the air: S R Leela - Svapnavasavadattam [vTo]
  • Genre: talk, indian-music, folk, culture, hindi
  • City: Pondicherry
  • Bitrate:128 kbit/s
  • First air date: 15th of August 2013
  • Frequency: Web Radio
  • Language: sanskrit
5 / 1 vote

Divyavani playlist

S R Leela - Svapnavasavadattam [vTo]S R Leela - Svapnavasavadattam [vTo] Live
Shweta Rajurkar - Svabhavagunah [vSk]Shweta Rajurkar - Svabhavagunah [vSk] 10:47
Shweta Rajurkar - Nasti me Panchamah Putrah [vSj]Shweta Rajurkar - Nasti me Panchamah Putrah [vSj] 10:45
Shweta Rajurkar - Balam Upasva [vSi]Shweta Rajurkar - Balam Upasva [vSi] 10:43
Shweta Rajurkar - 06Shweta Rajurkar - 06 10:41
Shweta Rajurkar - Prashansayah Parinamah [vSg]Shweta Rajurkar - Prashansayah Parinamah [vSg] 10:39
Shweta Rajurkar - 04Shweta Rajurkar - 04 10:35
Shweta Rajurkar - Paitrikamahima [vSd]Shweta Rajurkar - Paitrikamahima [vSd] 10:31
Mahesh & Chorus - Bhavanyashtakam [3V]Mahesh & Chorus - Bhavanyashtakam [3V] 10:23
Students of Bombay Jayashri - Mahalakshmyashtakam [vSH]Students of Bombay Jayashri - Mahalakshmyashtakam [vSH] 09:21

Recommended

Contacts

Email sampad@aurosociety.org
Website https://divyavani.org/

Comments