Radio » Uttar Pradesh

Uttar Pradesh - 75 Radio Stations

Radio City
Radio City
Gorakhpur - 91.9 FM
Vividh Bharati
Vividh Bharati
Lucknow - 101.6 FM
Vividh Bharati
Vividh Bharati
Allahabad - 100.3 FM
Fever FM
Fever FM
Gorakhpur - 94.3 FM
Vividh Bharati
Vividh Bharati
Kanpur - 103.7 FM
Radio City
Radio City
Lucknow - 91.1 FM
Fever FM
Fever FM
Lucknow - 104.0 FM
Red FM
Red FM
Varanasi - 93.5 FM
FM Tadka
FM Tadka
Jhansi - 91.1 FM
FM Tadka
FM Tadka
Bareilly - 91.1 FM
AIR Faizabad
AIR Faizabad
Faizabad - 101.9 FM
Big FM
Big FM
Agra - 92.7 FM
Radio Noida
Radio Noida
Noida - 107.4 FM
Big FM
Big FM
Allahabad - 92.7 FM
Red FM
Red FM
Allahabad - 93.5 FM
Fever FM
Fever FM
Allahabad - 94.3 FM
AIR Allahabad
AIR Allahabad
Allahabad - 1026 AM
FM Tadka
FM Tadka
Allahabad - 106.4 FM
Vividh Bharati
Vividh Bharati
Gorakhpur - 100.1 FM
Big FM
Big FM
Gorakhpur - 92.7 FM
AIR Lucknow
AIR Lucknow
Gorakhpur - 909 AM
FM Tadka
FM Tadka
Gorakhpur - 91.1 FM
AIR - FM Rainbow
AIR - FM Rainbow
Kanpur - 102.2 FM
Radio Mirchi
Radio Mirchi
Kanpur - 98.3 FM
Radio City
Radio City
Kanpur - 104.8 FM
Big FM
Big FM
Kanpur - 92.7 FM
Red FM
Red FM
Kanpur - 93.5 FM
Fever FM
Fever FM
Kanpur - 95.0 FM
IITK Radio
IITK Radio
Kanpur - 90.4 FM
Waqt Ki Awaaz
Waqt Ki Awaaz
Kanpur - 91.2 FM
Radio Gyan Vani
Radio Gyan Vani
Kanpur - 106.4 FM
AIR - FM Rainbow
AIR - FM Rainbow
Lucknow - 100.7 FM
Radio Mirchi
Radio Mirchi
Lucknow - 98.3 FM
Red FM
Red FM
Lucknow - 93.5 FM
Radio Gyan Vani
Radio Gyan Vani
Lucknow - 105.6 FM
AIR FM Gold
AIR FM Gold
Lucknow - 738 AM
AIR Lucknow
AIR Lucknow
Lucknow - 738 AM
AIR Lucknow
AIR Lucknow
Lucknow - 747 AM
CMS Radio
CMS Radio
Lucknow - 90.4 FM
BBD FM
BBD FM
Lucknow - 90.8 FM
Big FM
Big FM
Lucknow - 94.3 FM
Vividh Bharati
Vividh Bharati
Varanasi - 100.6 FM
Radio Mirchi
Radio Mirchi
Varanasi - 98.3 FM
Radio City
Radio City
Varanasi - 91.9 FM
Radio Gyan Vani
Radio Gyan Vani
Varanasi - 105.6 FM
AIR - FM Rainbow
AIR - FM Rainbow
Aligarh - 101.3 FM
Big FM
Big FM
Aligarh - 92.7 FM
Fever FM
Fever FM
Aligarh - 94.9 FM
FM Tadka
FM Tadka
Aligarh - 104.6 FM
AIR - FM Rainbow
AIR - FM Rainbow
Jhansi - 103.0 FM
Big FM
Big FM
Jhansi - 92.7 FM
Red FM
Red FM
Jhansi - 106.4 FM
AIR Jhansi
AIR Jhansi
Jhansi - 103.0 FM
Radio City
Radio City
Agra - 91.9 FM
Fever FM
Fever FM
Agra - 93.7 FM
AIR Agra
AIR Agra
Agra - 1530 AM
Radio Aap ki Awaaz
Radio Aap ki Awaaz
Agra - 90.8 FM
FM Tadka
FM Tadka
Agra - 94.5 FM
Radio Gyan Vani
Radio Gyan Vani
Agra - 105.6 FM
Radio City
Radio City
Bareilly - 91.9 FM