Main » Karnataka

Karnataka - 19 Radio Stations

Vividh Bharati
Bangalore - 102.9 FM
AIR - FM Rainbow
Bangalore - 101.3 FM
Radio Mirchi
Bangalore - 98.3 FM
Radio Mirchi
Bangalore - 95 FM
Radio City
Bangalore - 91.1 FM
Big FM
Bangalore - 92.7 FM
Red FM
Bangalore - 93.5 FM
Radio One
Bangalore - 94.3 FM
Fever FM
Bangalore - 104.0 FM
Radio Gyan Vani
Bangalore - 106.4 FM
Vividh Bharati
Gulbarga - 103.7 FM
Red FM
Gulbarga - 93.5 FM
Radio Mirchi
Mangalore - 98.3 FM
Big FM
Mangalore - 92.7 FM
Red FM
Mangalore - 93.5 FM
Vividh Bharati
Dharwad - 103.0 FM
Big FM
Mysore - 92.7 FM
Red FM
Mysore - 93.5 FM
Red FM
Hubli-Dharwad - 93.5 FM